انواع کاتر

۱۱
کاتر اهرمی 858 سایز A3

کاتر اهرمی 858 سایز A3

دستگاه برش تک اهرمه 858 - A3 با ظرفیت برش 400 برگ

کاتر اهرمی 858 سایز A4

کاتر اهرمی 858 سایز A4

دستگاه برش تک اهرمه با حداکثر ظرفیت برش 40 میلی متر

کاتر-پرفراژ  پنج کاره 65cm

کاتر-پرفراژ پنج کاره 65cm

کاتر-پرفراژ پنج کاره با ظرفیت برش 5 برگ

کاتر کاغذ A3 دستی دو اهرمه

کاتر کاغذ A3 دستی دو اهرمه

کاتر کاغذ A3 دستی دو اهرمه با ظرفیت برش 400 برگ

کاتر کاغذ A4 دستی دو اهرمه

کاتر کاغذ A4 دستی دو اهرمه

کاتر کاغذ A4 دستی دو اهرمه با ظرفیت برش 350 برگ بصورت یکجا

کاتر M+R

کاتر M+R

کاتر M+R

کاتر SuperBind اندازه A4

کاتر SuperBind اندازه A4

کاتر SuperBind اندازه A4

کاتر FOX اندازه A3

کاتر FOX اندازه A3

کاتر FOX اندازه A3 ظرفیت برش 12 برگ (80 گرم)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن