• وضعیت
 • جدیدترین
 • پربازدیدترین
 • پرفروشترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
 • الفبا
 • محبوب ترین

مداد و مداد رنگی

راهنمای خرید انواع مداد

مدادها را میتوان ابتداییترین و سادهترین نوشتافزارها دانست که به دلیل قابلیت پاک شوندگی در اکثر مواقع میتواند اولین و بهترین گزینه برای نویسندگان یک متن یا یک نوت باشند و خود دارای انواع مختلفی هستند که هر یک بهمنظور خاصی استفاده و مفید واقع میشوند.

ساختار هر مداد متشکل از موارد زیر است:

 • رنگ
 • چوب/ کاغذ
 • مغزی
 • پاککن

رنگ روی بدنه یک مداد بیرونیترین قسمت آن است. درواقع آن را میتوان بهعنوان لایهای پوششی بر روی بدنه یک مداد در نظر گرفت که جنبه زیبایی داشته و مشخصه ظاهری در تفاوت بین مدلهای مختلف مداد است.

بدنه هر مداد حجمی استوانهای شکل که قسمت محافظتکننده از مغزی آن است با جنسهای کاغذی و چوبی وجود دارد. این لایه پوششی با قطرهای مختلفی وجود دارد که اندازه مداد شما را مشخص میکند و همچنین با سطح مقطعهایی با شکلهای مختلف به بازار ارائه میشود. کلیشهایترین شکل آن مدادهای 8ضلعیاند که از قدیم رایج بودهاند. سطح مقطعهای گرد نوع دیگری از مدادها را تشکیل میدهند که البته گاهی اوقات از آنها انتقادهایی مانند لیزخوردن از دست به گوش میخورد.

ماده اصلی در عملیات نوشتن شما را مغزی در هسته مداد تشکیل میدهد که متشکل از گرافیت و خاک رس است.

درصد ترکیبهای متفاوت از این دو ماده، مغزیهایی متفاوتی را میسازد که تفاوت آنها در درجه سختی آنهاست. بهطور شفافتر میتوان گفت هرچه خاک رس بیشتری با گرافیت مغزی ترکیب شود درجه سختی بیشتری را به مغزی میدهد.

مغزی را میتوان عضو اصلی در ساختار یک مداد بیان کرد که عملیات نوشتن حاصل از خراشیدن کاغذ توسط آن و درنهایت بر جای ماندن ذرات آن درون شیارهای ایجادشده بر روی کاغذ است. مغزی مداد شما میتواند از نوع سخت یا نرم باشد که هرکدام برای منظوری خاص مورداستفاده قرار میگیرند بهعنوانمثال مدادی که برای نوشتن مناسب است لزوماً برای طراحیهای خاص مورداستفاده قرار نمیگیرد.

عضو انتهایی در یک مداد که عملاً آپشن محسوب میشود و وجود و عدم وجود آن کارایی اصلی یک مداد را نقض نمیکند پاککن آن هست.

انواع-مداد-HB-H-B-F

گفتنی است بازه سختی گرافیت در مدادها بین 9H-9B تغییر میکند که 9H نمایانگر سختترین گرافیت ممکن برای یک مداد و 9B نرمترین گرافیت را تشکیل میدهد.

انواع مداد را میتوان در دستهبندی زیر جای داد

مداد گرافیتی

 • سری B
 • سری H
 • سری HB
 • سری F

مداد رنگی

مداد آبرنگی

مداد گرافیتی نامی است که برای انواع مدادهای معمولی با درجه سختیهای متفاوت گذاشتهشده است.

سری B،  H، HB و F

سری B در این گروه نماینده مدادهای پررنگ و نرم است که علت آن زیاد بودن درصد گرافیت نسبت به رس آن است. خطوط که توسط این سری از مدادها رسم میشود تیرهتر از بقیه موارد بوده و با نوک پهن خود برای کاربردهایی نظیر طراحیها میتواند مناسب تلقی شود.

درجهبندی در مدادهای سری B به صورتی است که با افزایش شماره شاهد تیرهتر شدن نتیجه نوشته ناشی از آن مداد خواهیم بود. بهعنوانمثال میتوان گفت 9B نسبت به 1B مداد نرمتر و پررنگتری است.

مدادهایی که بر روی آنها حرف H ثبتشده است معمولاً دارای نوک نازکاند که خطوط ترسیمشده توسط آنها ظریفتر از مدادهای سری B است.

مدادهای سری H هم مانند سریB بوسیله اعداد درجهبندی میشوند با این تفاوت که افزایش شماره در آنها منجر به ایجاد خطوط روشنتری میشود. بهعنوانمثال مداد 8H خطوط نازک و روشنتری را نسبت به یک مداد 2H ایجاد میکند.

مداد-های-معمولی-HB

مدادهای معمولی در بازار را با نام تجاری HB مشاهده میکنیم که سختی و نرمی آن به مقدار تعادلی بوده و برای استفادههای روزانه و عمومی استفاده میشود.

برخی از مدادها نیز با حرف F نشانهگذاری میشوند که از جمله مدادهای سخت و پررنگ هستند. مغزی این مدادها بسیار سفت است.

مداد رنگی

امروزه ما شاهد مدادهای رنگیها با بستهبندی و برندهای متفاوتی در بازار هستیم که در اکثر موارد دارای مغزی نرم بوده و درجهبندی خاصی برای سختی آنها تعریفنشده است.

مدادرنگی-نوشت-افزار

درواقع مداد رنگیها دارای ساختاری مشابه مدادهای گرافیتی که باوجود رنگدانههایی در مغزی گرافیتی خود قادرند خطوط با رنگهای مختلف ایجاد کنند.

مداد آبرنگی

مدادهای آبرنگی نوع دیگری از مدادها میباشد که قابلیت پخش شدن توسط قلمموی آبرنگی را داشته و میتوانند در طراحیها مورداستفاده قرار گیرند.

بهصورت واضحتر، با در دست داشتن یک بسته مداد رنگی آبرنگی به طور همزمان هم به مداد رنگی و هم به آبرنگ دسترسی دارید. در استفاده از آن بهعنوان مداد رنگی که مانند روش معمول عمل میکنید اما برای استفاده از نوع آبرنگی آن نیاز دارید تا ظرف آبی را همراه قلممو به وسایل رنگآمیزی خود اضافه کرده و پس از کشیدن مداد بر روی سطح کاغذ با استفاده از قلممو آغشته به آب رنگدانههای بجا مانده بر روی کاغذ را در آب آزاد کرده و درنهایت طرحی آبرنگی رنگآمیزی کنید. برای ایجاد نتیجه بهتر، به سراغ کاغذهایی با گرماژ بالاتر و درنتیجه ضخیمتر بروید تا ظاهر کاغذ با آغشته شدن آن به آب موجدار نشود.

مدادآبرنگی-نوشت-افزار-فابرکاستل

مدادهای آبرنگی در مقایسه با مدادرنگی های عادی درخشندگی کمتری داشته اما تا حدودی نسبت به آبرنگهای عادی از محبوبیت بیشتری در بین نقاشان و طراحان برخوردارند.

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان