• وضعیت
 • جدیدترین
 • پربازدیدترین
 • پرفروشترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
 • الفبا
 • محبوب ترین

ماشین دوخت (منگنه)

راهنمای خرید منگنه

ماشین دوخت یا منگنه امروزه بهعنوان یکی از پرکاربردترین لوازم اداری مطرح بوده که علت آن هم پوشش محیطهای اداری-آموزشی-صنعتی مختلف است.

درواقع در بسیاری از ادارات و مدارس، وجود منگنه به یکی از ضروریات تبدیلشده است همچنین استفاده از این دستگاه ساده و پرکاربرد علاوه بر اماکن آموزشی به محیطهای صنعتی و خانگی نیز کشیده شده است.

ماشین-دوخت-منگنه

از یک دستگاه منگنه میتوان برای متصل ساختن کاغذها به یکدیگر در محیطهای آموزشی-اداری، اتصال پارچه به چوب در کارگاههای تولیدی؛ همچنین اتصال بنر و هر شیء به دیوار در کارهای روزمره استفاده کرد.

نکته قابلتوجه در خرید و استفاده از یک دستگاه دوخت این است که از بین انواع مختلف آنها، موردی را انتخاب و استفاده کنید که کاملاً مطابق با فعالیت شما باشد و بتواند با صرف نیرو، زمان و هزینه مناسب، بهرهوری کار شما را بالا ببرد. بهعنوانمثال برای مصارف عمومی، استفاده از یک منگنه دستی معمولی بسیار معقولتر از خرید یک منگنه انبری و یا منگنه کوب است و یا امثال این موارد؛ برای آشنایی با هر یک از این منگنهها به دستهبندی زیر توجه کنید.

انواع منگنه (ماشین دوخت) به شرح زیر است:

 

قبل از اینکه به توضیح هریک بپردازیم و موارد استفاده از آنها را بیان کنیم بهتر است با برخی مشخصههای یک ماشین دوخت آشنا شویم که هریک میتواند برای نوع خاصی از منگنه و فعالیت پراهمیت باشد.

مشخصههای فنری و ظاهری که برای خرید یک دستگاه منگنه مهم است عبارتاند از:

 • وزن
 • طراحی بدنه و ساخت
 • توان
 • سایز سوزن
 • برند کالا

وزن: مشخصه وزن، زمانی برای یک کاربر به مسئلهای جدی تبدیل میشود که او قصد دارد از یک ماشین دوخت دستی در طولانیمدت، با تعداد فعالیت بالا استفاده کند؛ همچنین این مشخصه برای منگنههای خاصی مانند منگنه انبری و منگنه کوب (دیوارکوب) نیز حائز اهمیت است زیرا بهعنوان یک ابزار پرتابل (قابلحمل) کم بودن وزن، به کارایی مطلوبتر در آنها منجر میشود.

اما زیاد بودن همین مشخصه برای یک منگنه اهرمی با ابعاد بزرگ، میتواند بهعنوان یک مزیت محسوب شود زیرا به عملکرد بهتر آن کمک میکند زیرا از طرفی چسبندگی و ثابت بودن آن بر روی میز کار شما بیشتر شده درعینحال میتوان با اعمال فشار بسیار کمی به اهرم آن، نتیجه موردنظر را دریافت کرد.

طراحی بدنه و ساخت: بهراحتی میتوان ادعا کرد که باوجود تعاریف استاندارد برای هر دسته از منگنهها، تقریباً تمامی آنها پاسخگوی نیاز مشتریان هستند و مشخصه متمایزکننده آنها را میتوان طراحی بدنه و کیفیت ساخت منحصربهفرد هر شرکت برشمرد که اکثراً با انتخاب برندهای معتبر بازار میتوانید خیال خودتان را بابت این دو موضوع آسوده نمایید.

درصورتیکه با برندهای مطرح بازار آشنایی نداشته و یا به مشاوره خرید در این زمینه دسترسی ندارید توصیه میشود به بستهبندی دستگاه دوخت خود توجه کنید زیرا اکثراً در صورت دارابودن طراحی ارگونومیک و کاهش انرژی بر روی بستهبندی این کالا درجشده است.

بهعنوانمثال در نمونه زیر مشاهده میکنید که با توجه به وجود گریپ های پلاستیکی ساختاری ارگونومیک برای بدنه فراهمشده تا با صرف انرژی 50 درصدی و یا حتی کمتر نسبت به سایر منگنهها عملیات دوخت کاغذها انجام پذیرد.

گریپ-پلاستیکی-منگنه-ارگونومیک

گریپ های اشاره شده از جنس پلاستیک نرم بوده و میتواند حس کاربری بهتری را به کاربر انتقال دهد درعینحال ساختار ارگونومیکتری را برای کاربر مهیا نماید زیرا تعبیه آنها در نقاطی خاص، میتواند میزان فشار مستقیم وارد به دست کاربر را تعدیل نموده و درد ناشی از ساعات کار متمادی با یک دستگاه دوخت را کاهش و یا حذف نماید.

جنس بدنه که میتواند فلزی یا پلاستیک فشرده و یا تلفیقی از هردو آنها باشد بهطور مستقیم در عملکرد و طول عمر دستگاه دوخت شما مؤثر است. همچنین ضربهپذیری این دستگاه که همواره در معرض افتادن از ارتفاع است نیز بهشدت وابسته به این پارامتر است.

ویژگی دیگری که در مورد دستگاههای منگنه از طرف مشتریان بسیار موردتوجه است راحت زن/آسان زن بودن آنها است که بهصورت واضح بر روی بستهبندی آنها ذکرشده و بهشدت میتواند برای مشتریان حائز اهمیت باشد. زیرا امکان ذخیره انرژی و دوخت با تعداد کاغذ زیاد را به کاربر میدهد.

توان یا ظرفیت یک دستگاه دوخت: توان یک منگنه برحسب ظرفیت دوخت آن تعریف میشود که چنانچه بتوان تعداد کاغذ بیشتری را با استفاده از آن منگنه نمود ظرفیت و توان بالاتری برای آن تعریفشده است.

ظرفیت-سوزن-منگنه-دستی

ظرفیت دوخت در یک منگنه کاغذ به عواملی مانند قدرت دستگاه و اهرمهای آن و همچنین سایز سوزن آن بستگی دارد که با توجه به این دو پارامتر هرچه تعداد کاغذ بیشتری را بتوان توسط یک دستگاه منگنه، دوخت زد ظرفیت دوخت آنها مقدار بیشتری معرفی میشود و بالعکس آن، منگنههایی باقدرت دوخت پایینتر بهعنوان دوخت هایی با ظرفیت کمتر مطرح میشوند.

سایز سوزن: در بین سایزهای مختلف تعریفشده برای ماشینهای دوخت اندازههای 24.6،26.6 و 24.8 میلیمتر معمولاً در بین انواع مختلف منگنه متعارف و پرتکرار محسوب میشوند که هرکدام نشاندهنده تعداد برگ کاغذ و ظرفیت خاص مربوط به خود است.

بهعنوانمثال منگنههایی که خشاب آنها با سوزنهای 24.6 و 26.6میلیمتری پر میشود حداکثر تعداد برگ کاغذی که قادرند منگنه کنند 30 برگ بوده این عدد در مقابل تعداد حداکثری 45 برگ برای سایز سوزن 24.8 است که نشانگر توانایی دوخت بیشتر برای سوزنهایی با پایههای بلندتر است.

سایز-سوزن-دستگاه-دوخت

برای برخی منگنهها بر روی بسته دو نمونه از اعداد بالا ذکرشده است که نشاندهنده توانایی تغذیه آن منگنهها بهوسیله دو سایز متفاوت از سوزن است.

ظرفیت سوزن: به تعداد سوزنی که مجاز به قرارگیری در مخزن یک منگنه است ظرفیت سوزن گفته میشود که با توجه به سایز سوزن تعریفشده برای آن، تعداد متفاوتی دارد.

منگنه های دستی

دستگاه دوخت دستی رومیزی ساده

عموم مردم با این دسته از منگنهها آشنایی داشته و اصطلاح ماشین دوخت را برای آنها استفاده میکنند.

با توجه به سطح کارکرد هرکدام از این مدل منگنهها، سایزها و اندازههای متفاوتی از آنها تولید و به بازار هدف، که معمولاً مدارس و محیطهای آموزشی است، ارائه میشود.

منگنه-پلاستیکی-فانتزی

منگنه دستی ساده ممکن است نمونهای پلاستیکی و فانتزی با وزن بسیار کم باشد که یک دانشآموز بهراحتی آن را استفاده میکند؛ یا یک منگنه ارگونومیک و فلزی با وزن متعادل باشد که بر روی میز کار شما به یکی از ابزارهای پرکاربرد تبدیلشده و روزانه تعداد بالایی از مدارک، بخشنامه و اسناد شمارا به هم متصل و آرشیو میکند.

دستگاه دوخت دستی اهرمی

منظور از منگنههای اهرمی نمونههای بزرگ از دستگاههای دوخت است که فضای زیادی از میز کار شما را احاطه کرده و بهواسطه اهرم تعبیهشده برای انتقال نیرو برای انجام عملیات دوخت دارای کاربری آسانتر با قدرت و ظرفیت دوخت بیشتر میباشد که به سبب آن از کارایی در سطح و حجم کاری بالاتری برخوردار است.

بهعنوانمثال برای منگنه کردن کتابهای درسی نمیتوان از نمونههای دستی و رومیزی ساده و یا حتی قدرتی استفاده کرد زیرا حتی درصورتیکه منگنههای دستی جوابگوی این مصارف باشند استهلاک آنها در طی زمان، بالا بوده و نتیجه این امر پایین آمدن طول عمر آنها میشود. پس توصیه میشود برای مصارف اینچنین از ماشینهای دوخت اهرمی بزرگ استفاده شود که بهراحتی پاسخگوی سطح نیاز کاربر میباشد.

منگنه-قدرتی-اهرمی

دستگاه دوخت دستی انبری

تفاوت بین یک ماشین دوخت دستی رومیزی ساده و یک نمونه انبری در این است که از یک منگنه دستی انبری بهعنوان قابل حمل ترین و درعینحال سادهترین منگنههای دستی میتوان یاد کرد که با اعمال فشار دوطرفه مانند یک انبر، به متصل کردن برگهها میپردازد.

منگنه-انبری-دستی

معمولاً منگنههای دستی انبری به دلیل ساختار راحت زن خود داری مخاطبان مخصوص و زیادی هستند.

منگنه دستی دیوارکوب (منگنه کوب)

منگنه کوب نام دیگری است که برای منگنههای دیوارکوب استفاده میشود. استفاده از این منگنهها در مشاغل بیشماری از قبیل صنعت چوب، مبلمان سازی و نظیر آنها معمول و پرکاربرد بوده و دلیل آن هم ساختمان خاص و متفاوت یک منگنه دیوارکوب نسبت به دیگر مدلهای ماشین دوخت است که امکان دوخت زدن در نقاطی که دسترسی به آنها مشکل است را امکانپذیر میکند.

به دلیل طراحی و ساختار خاص یک منگنه کوب میتوان بهراحتی آن را در دست گرفت و بهعنوانمثال برای اتصال بنر بالاترین نقطه یک دیوار در شرایط ایمنی و بهداشت حرفهای کار میتوان از یک منگنه دیوارکوب استفاده کرد.

دیوارکوب-منگنه-کوب

منگنه برقی

مکانیزه شدن عملیات دوخت، توسط یک منگنه برقی بهسرعت کار (تغذیه سریعتر سوزن و سرعت عملیات دوخت زنی) کمک میکند که توسط آن میتوان بدون وقفه به اتصال منابع کاغذی پرداخت، این عملیات تنها با قرار گرفتن کاغذها در معرض سنسورهای یک ماشین دوخت برقی بدون اعمال فشار فیزیکی توسط کاربر انجام میشود.

این منگنهها در بسیاری از تولیدیها مورداستفاده قرار میگیرد.

نووس-دستگاه-دوخت-برقی

درنهایت با در نظر گرفتن مشخصهها و انواع مختلفی که برای دستگاههای منگنه وجود دارد میتوانید شناسایی نیاز خود و دستگاه مطلوب بپردازید.
همچنین بهتر است توجه داشته باشید که ازجمله مشخصههای یک منگنه خوب و کارا این است که پس از کار، شکل قرارگیری منگنهها در پشت کاغذ بهصورت کاملاً محدب و منحنی شده باشد زیرا در غیر این صورت با گیرههای منگنه به لباس و دیگر تجهیزات محیط ممکن است ظاهری ناخوشایند در آنها ایجاد کرده و بهواسطه باز شدن بست منگنهها پس از مدتی آرشیو اطلاعاتی شما از هم بپاشد.

دوخت-صاف-منحنی-استاندارد

نسل جدید منگنهها با ارائه پایان کار بهصورت سوزنهای مسطح، گامی فراتر نهاده و به آرشیو سازی منابع کاغذی کمک شایانی میکنند زیرا در این روش علاوه بر تضمین پرچ کامل تمام کاغذها، زائدهای از کاغذ بیرون نزده و درنتیجه همانطور که در تصویر مشاهده میکنید ظاهر دستهبندی و کار تمیزتر از آب در میآید.

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان