• وضعیت
 • جدیدترین
 • پربازدیدترین
 • پرفروشترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
 • الفبا
 • محبوب ترین

چسب و ملزومات

راهنمای خرید انواع چسب

تعریف و کاربرد چسب

سبد خرید کاربران لوازم اداری و تحریر میتواند شامل انواع مختلف چسب باشد که با توجه به تقاضای بازار دارای کیفیت ساخت و تولید و ظاهرهای متفاوتی بوده و عنوانهای چسب مایع، قطرهای، ماتیکی و نواری را به خود اختصاص داده است.

راهنمای-خرید-انواع-چسب

از انواع چسبها با هدف اتصال سطوح مختلف به یکدیگر استفاده میکنند که پارامترهایی نظیر جنس سطوح، ظرافت کار، مقاومت و میزان چسبندگی به انتخاب شما از بین انواع چسب میانجامد؛ اهمیت انتخاب از بین انواع چسب و این پارامترها، زمانی مشخص میشود که بهعنوانمثال شکل خروجی کار و ظرافت سطوح بسیار برای شما مهم واقع شود در این صورت برای اتصال جزییات کار نمیتوان از یک چسب نواری یا کاغذی و یا بعضاً چسب تفنگی استفاده کرد و بهتر است از نمونههای قطرهای بهره برد.

 یا بهعنوانمثال پس از اتصال کار باید به این نکته دقت نمود که چسب مورداستفاده با شرایط نگهداری سطوح اتصال پیداکرده هماهنگ باشد که ممکن است در معرض گردوغبار و یا دمای بالایی باشد.

گاهی نیز مشاهده میکنید که استفاده از برخی چسبها برای سطوح با جنسی خاص (فوم)، باعث خورده شدن آن شده و استفاده از این چسب برای سطح موردنظر مجاز نیست.

انواع چسب

در حالت کلی انواع چسب را میتوان در دو دسته چسبهای صنعتی و تحریر جای داد که ما در این مقاله سعی در راهنمایی مشتریان برای خرید چسبهای تحریر داریم. منظور از نمونههای صنعتی، چسبهایی با قدرت چسبندگی بسیار بالا هستند که قوی بودن آنها باعث میشود که برای اتصال سطوح با جنسهای سنگ و کاشی و... استفاده شود.

در بین چسبهای تحریر نیز درجهبندیهای مختلفی در بحث چسبندگی وجود دارد اما معمولاً به دلیل کاربرد آنها در اتصال کاغذ و مقوا، میزان بالایی از چسبندگی نیاز نبوده و بهاینترتیب چسبهای تحریر عملکردی رضایتبخش در اختیار کاربران قرار میدهد.

دستهبندی انواع چسب تحریر به شرح زیر است:

چسب مایع

چسب جامد

چسبهای تحریر مایع

چسبهای 1-2-3 و قطرهای و استورم جز این دسته بوده و ماهیت تمام آنها مایع است.

1. چسب یک دو سه

این چسبها همراه با اسپری خشککننده عرضه میشود که سرعت عملکرد بالای آنها (به اصطلاح در سه ثانیه) دلیل این نامگذاری است. بهترین حالت در استفاده از این چسبها زمانی است که یک سطح را به چسب و سطح دیگر را به اسپری آغشته کرده و آنها را به هم متصل کنید و یا پس از آغشته شدن سطوح به چسب بلافاصله از اسپری برای خشک شدن کار استفاده کنید.

چسب-یک-دو-سه-فوری

این چسبها معمولاً به دلیل ترکیبات بالای شیمیایی خود از بوی نامطبوع و زیادی برخوردارند که تنفس و تماس زیاد با آنها ممکن است به چشم و مجاری تنفسی شما آسیب برساند و بهتر است تا حد امکان در فضایی مورداستفاده قرار گیرد که تهویهای مناسب برای آن تعریفشده باشد.

چسبهای 3-2-1 و قطرهای با عنوان چسبهای فوری شناخته میشوند که از آنها برای اتصال قوی هرگونه منبع کاغذی میتوان استفاده کرد.

2. چسب قطرهای

چسبهای قطرهای دارای کیفیت، چسبندگی و درجهبندیهای متعددی هستند که بر همین اساس نام های چسب فوری و چسب مایع تحریر به آنها داده میشود.

چسب-مایع-تحریر

همه ما تا حدودی با چسبهای مایع آشنایی داریم و از آنها در دوران تحصیل خود استفاده کردهایم. مارکهای مختلفی در بحث چسبهای مایع وجود دارند که در این بین برخی برندها بهواسطه تولید چسبهای مایع با غلظت و چسبندگی مطلوب، در بازار مطرحشده و گاهی مشتریان آنها را بهعنوان نمادی از چسب مایع میشناسند.

برای چسباندن منابع کاغذی و مقوایی بسیاری از این چسبها استفاده میشود و لازم است تا زمان کافی برای خشک شدن به آن داده شود زیرا بهسرعت خشک نشده و میبایست دو سطح با فشار کنار هم قرار گیرند تا اتصال باکیفیتی رخ دهد.

دسته دومی که در بحث چسبهای قطرهای وجود دارد با عنوان چسبهای فوری مطرحاند که از سرعت خشک شدن بالاتری نسبت به چسبهای مایع برخوردار بوده و جزء چسبهایی با قدرت و چسبندگی زیادند که به دلیل ساختار خود برای چسباندن سطوح ظریف به هم مورداستفاده قرار میگیرد.

چسب-قطره-ای-فوری

این چسبها بیرنگ بوده اما هنگام استفاده درصورتیکه با پوست دست تماس داشته باشد ممکن است برای کاربر ناخوشایند بوده زیرا تنها بهوسیله استون پاک میشود؛ اما با توجه به حلالهای تعریفشده برای آنها میتوان گفت امکان خوردگی سطح آغشته شده را ندارند و تنها به دلیل مقاومت بالا سخت پاک میشوند و دقت کار بالایی را میطلبند.

چسبهای قطرهای نیز مانند چسبهای 3-2-1 بهعنوان چسبهای فوری مطرحاند پس از پایه شیمیایی برخوردار بوده و سرعت خشکشوندگی بالایی دارند و برای چسباندن قطعات ریز و ظریف از آنها استفاده میشود.

3. چسب استورم/ سفید

چسبهای استورم یا سفید در اصطلاح با نام چسب چوب در بین کاربران شناختهشدهاند اما برخلاف نامش برای چسباندن کاغذ، مقوا، چوب و اجزای ماکتسازی بسیار مورداستفاده قرار میگیرد.

این چسبها از پایه شیمیایی پایینی برخوردارند به همین دلیل خبری از بوی نامطبوع و اذیت کننده برای کاربر نبوده و در کارکرد با آن به مشکل خاصی برخورد نمیکنید و بهعنوانمثال بهراحتی و با اطمینان میتوانید صحافی کتابهای قدیمی خود را به آن بسپارید.

چسب چوب درگذشته تنها در قالب سطلی در بازار وجود داشته اما به منظور افزایش کارایی و دقت و ظرافت کار امروزه به صورت تیوپی و قلمی تولید و روانه بازار میشوند.

چسب-استورم-سفید-چسب-چوب

کاربر استفادهکننده از چسب استورم با علم بر کند بودن سرعت خشک شدن این چسب میبایست در اتصال سطوح توسط این چسبها حوصله به خرج داده و با اعمال فشار و صرف زمان عملیات چسباندن را انجام دهد.

برای نزدیک شدن غلظت و کیفیت چسب سفید خریداریشده به میزان مدنظر خود، مجاز به افزودن آب و مخلوط کردن آن هستید که بهاینترتیب رقیق کردن چسب چوب بهراحتی توسط خود شما امکانپذیر است.

چسبهای تحریر جامد

چسبهای جامد در دسته لوازمالتحریر به انواع چسبهای ماتیکی، کاغذی، نواری، کارتن و دورو تقسیمبندی میشوند که به توضیح هریک میپردازیم.

1. چسب ماتیکی

مخاطبان چسبهای ماتیکی اغلب دانشآموزانی و محیطهای آموزشی هستند که استفاده آنها از یک چسب محدود به اتصال عکس یا کاغذ یا مقوا بر روی کاغذ بوده و چسبندگی بالایی را از چسب تحری خود طلب نمیکنند.

این چسبها به دلیل ساختار خود از محبوبیت مناسبی در بین کاربران برخوردارند زیرا خمیری بودن آن به سهولت استفاده منجر شده و از طرفی طراحی و ساختمان بدنه آن برای هر سنی از کودک تا بزرگسال، مطلوب و مناسب است.

چسب-ماتیکی-تحریر

تنها ایراد کار در هنگام استفاده از چسبهای ماتیکی این است درصورتیکه بخواهید سطح بسیار اندکی از کار را به چسب آغشته کنید به دلیل نوک وسیع چسب، خروجی ظریفی نخواهید داشت.

برندهای مختلفی به تولید چسبهای ماتیکی اقدام نمودهاند که اغلب خروجی آنها به دو صورت 15 و 9 گرم است.

2. چسب کاغذی

چسبهای کاغذی از دیگر نمونههای چسب تحریر با پایه جامد کاغذی هستند که با توجه به ساختار آن به راحتی توسط دست قابل جداسازی و برش هستند.

چسبهای کاغذی معمولاً با رنگهای سفید و شیری در بازار موجود میباشند، ازجمله ویژگیهای این چسبها میتوان به مواردی از قبیل چسبندگی نهچندان بالا، سهولت در برش، پایه ساختاری غیر شیمیایی و ضد آلرژی اشاره کرد که تمامی این موارد برای کارکرد آن در بیمارستانها، هنر و معماری و... مثبت تلقی شده و جزء مزایای کالا میباشد.

چسب-کاغذ

بهعنوانمثال استفاده از این چسبها در بخش تزریقات یک بیمارستان بسیار معمول بوده و پرستار تمامی ویژگیهای نامبرده برای یک چسب کاغذی را نیاز دارد و یا برای تمیز ماندن سطح کار دیده میشود که گروه زیادی از آرشیتکتها و دانشجویان نقشهکشی به استفاده از این چسبها بر روی سطح کاغذ خود میپردازند؛ زیرا کاربرد دیگر چسبها باعث خراشیدگی سطح کاغذ پس از جدا کردن آن شده و بهاینترتیب چسبکاغذی بهترین گزینه است.

تولیدکنندگان برای جلب رضایت کامل مشتریان چسبهای کاغذی را در سایزهای متفاوت 10

، 22 و 45 میلیمتر تولید و روانه بازار میکنند.

کیفیت تولید و میزان چسبندگی آنها نیز نسبت به شرکت تولیدکننده و مارک آن متغیر بوده و بهتر است هنگام خرید با فروشنده مشورت نمایید.

3. چسبهای نواری

چسبهای نواری از دیگر چسبهای بازار لوازم اداری و تحریر هستند که پایه جامد داشته و پارامترهای مختلفی باعث تمایز آنها میشود نمونههایی از این پارامترها به قرار زیر است:

 • طول- عرض- ضخامت
 • چسبندگی
 • مواد تشکیلدهنده
 • زمان تولید
 • جنس
 • رنگ
 • مقاومت

 

طول- عرض- ضخامت

چسبهای نواری را از نظر عرض میتوان به دو گروه تقسیم کرد: نوارچسبهای تحریر و نوارچسبهای بستهبندی؛ که دسته اول عرضی بین 10 تا 20 میلیمتر و دسته دوم معمولاً عرضی از 25 تا 72 میلیمتر دارد و با توجه به اهداف مورد نظر در مجموعه لوازمالتحریر و صنعت بستهبندی استفاده میشوند.

امروزه کاربران چسبهای نواری در سایزهای متفاوت را با نامهای مختلف چسب نواری، پهن و چسب کتاب و امثال آن میشناسند که منظور از چسب نواری، همان نوارچسبهای باریک شفاف هستند که در  شما جای گرفته و روی میز تحریر و اداره قرار میگیرد.

چسبهایی با عرضهای 30میلیمتری (سه سانتی) با عنوان چسبهای کتاب مطرحاند که برای جلد کردن کتاب و بستهبندیهای دیگر کاربرد دارند. به چسبهایی باعرض های بالاتر نیز که تماماً برای بستهبندی مورداستفاده قرار میگیرند نوارچسب پهن میگویند.

همچنین طولهای مختلف برای نوارچسبها در قالب مشخصه برای هر کالا آورده شده که واحد بیان اندازه آن نیز یارد میباشد و مقیاسهای 72 یارد و 90 یارد برای چسبهای نواری مختلف معمول میباشند.

در تولید نوارچسبها ضخامت رابطه مستقیمی باکیفیت داشته و به عبارتی افزایش آن، کیفیت بالاتری را برای چسب نواری به همراه دارد. میکرون مقیاس بیان ضخامت یک چسب نواری است که برای چسبهای تحریر مقادیر 15، 36، 40 و 56 میکرون را نشان میدهد.

چسبندگی

این پارامتر در نوارچسبها اشاره به این موضوع دارد که پس از کنده شدن و یا جداشدن چسب بهصورت عمدی یا اتفاقی از سطح کار چه میزان از ماده چسبنده برجای میماند. قطعاً این موضوع به میزان اولیه چسبندگی نوارچسب به سطح کاغذ موردنظر برمیگردد.

زمان تولید

درست است که چسبهای تحریر مخصوصاً نوارچسبها بهعنوان اقلام فاسدشدنی مطرح نیستند اما باید به این موضوع توجه کرد که تاریخ تولید یک چسب نواری میتواند بر روی عملکرد و کیفیت آن تأثیرگذار باشد.

پس بهتر است در هنگام خرید از چسبهای نواری که زمان زیادی از تولید آنها میگذرد و درنتیجه لبههای چسب با گردوغبار انبار پوشیده شده و از حالت صاف خود درآمده است خودداری کنید زیرا این چسب ها کارایی مورد انتظار شما را به هیچ عنوان ندارند.

جنس نوارچسب

جنس چسب نواری می تواند یکی از موارد پلاستیکی و طلقی باشد که به ترتیب نشانگر نوارچسب های عادی و چسب های دورو می باشند.

چسب-نواری-دورو

چسب های دورو را برای فیکس و ثابت کردن اجسام روی میز و اتصال آن ها به سطحی از کار استفاده می کنند که تعریف آن با عرض های مختلف کاربر آن را در زمینه های مختلف تسهیل می بخشد.

به عنوان مثال نمونه ای از چسب دو رو با ضخامت 16 میکرون را مشاهده می کنید که می تواند تا وزن 900 گرمی از شی مورد نظر را تحمل کرده و نگه دارد.

رنگ نوار چسب

چسب های نواری از نظر رنگ به دو دسته چسب های نواری شفاف و غیر شفاف تقسیم بندی می شوند.

چسب های نواری شفاف، ممکن است با نام های چسب های کریستالی و شیشه ای نیز نامیده شوند. که در قالب چسب های نواری و پهن در بازار موجود هستند اما جنس غیرشفاف آن به چسب های کارتن اشاره دارد که برای بسته بندی کارتن هایی با وزن های مختلف مناسب هستند.

انواع-چسب-نواری

استفاده از چسب های کارتن در بسته بندی محصولات به منظور پلمپ کردن و بالابردن امنیت کار برای ارسال بسته انجام می شود.

مقاومت نوارچسب

چسب های نواری اکثراً از مقاومت بیشتری نسبت به موردهای کاغذی برخوردارند؛ منظور از مقاومت تعریف شده توانایی پاره نشدن آن در برابر اعمال فشار دست است که به تفاوت جنس در بین پسب های کاغذ و نواری برمیگردد.

به این ترتیب عموماً برای جداسازی و برش دادن نوارچسب ها می بایست از کاتر و قیچی کمک گیریم زیرا با اعمال فشار از طرف دست برای پاره کردن، چسب نواری کش می آید و تنها با آسیب دیدگی چسب و افزایش طول آن مواجه می شویم.

4. چسبهای حرارتی

احتمالاً تا به امروز اصطلاح چسب های تفنگی را شنیده اید که نام دیگر چسب های حرارتی است که برخلاف انواع دیگر تعریف شده تا به اینجا، توسط نیروی برق تغذیه می شود.

چسب-حرارتی-تفنگی

در اشاره به طرز کار یک چسب حرارتی بهتر است بدانید با قرار دادن ماده خمیری شکل درون جایگاه دستگاه (تفنگ) و اتصال دستگاه به منبع برق، چسب قرار داده شده درون آن، در مجاورت با حرارت آب شده و به شکل مایع از نوک تفنگ خارج می شود.

از جمله مشخصه های چسب های حرارتی این است که بسیار سریع خشک می شوند و حجمی از آن در ظاهر کار باقی می ماند به این ترتیب پس از آغشته شدن سطح مورد نظر به چسب می بایست به سرعت سطوحی که قصد اتصال آن ها را دارید روی چسب قرار گرفته و با اعمال فشار از ایجاد حجم اضافی ناشی سرد شدن آن جلوگیری کنید.

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان