• وضعیت
 • جدیدترین
 • پربازدیدترین
 • پرفروشترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
 • الفبا
 • محبوب ترین

راهنمای خرید کاور پلاستیکی

کاور یا پوشه پلاستیکی چیست:

بیشک همهی ما در طول روز با برگههای مختلفی سروکار داریم و از این برگهها برای ثبتاسناد، خلق آثار، جزوه برداری و انواع یادداشتها استفاده میکنیم. جدا از کاربرد و مصارف کاغذها نگهداری و بایگانی کردن آنها نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اینکه چطور بتوان اسناد، نامه یا یادداشتهای مهم خود را برای سالیان سال حفظ و نگهداری کرد همهی اینها مستلزم داشتن ابزاری کاربردی است، وسیلهای که این روزها رایج است و مورداستفاده قرار میگیرد نگهداری برگهها در پوشههای کیسهای یا بهاصطلاح عامتر کاور برگه میباشد که دارای انواع مختلفی میباشد.کاور چیست

کاور یا پوشه کیسهای شرایط مناسبی را برای حفاظت از اسناد و مدارکی که باید بایگانی بشود فراهم میکند و علاوه بر حفاظت، ارائه مدارکی با ظاهری براق و شیشهای ایجاد میکند.

ازجمله ویژگیهایی که در هنگام خرید کاور باید به آن توجه کرد وزن، ماده اولیه، براقیت و درخشندگی و نحوه قرار گرفتن کاغذ میباشد که در ادامه توضیح خواهیم داد.

1. وزن کاور: اولین چیزی که در هنگام خرید کاور باید به آن توجه کرد وزن کاور و مدتزمان لازم برای ماندگاری اسناد میباشد که هرکدام از این وزنها دوام و کاربرد متفاوتی دارند:

 • کاور خیلی سنگین: برای نگهداری برگههای پرمصرف مثل نامهها و گزارشها بیشترین ماندگاری و کارایی چشمگیری دارد.

 • کاور سنگین: ماندگاری بالایی برای نگهداری دائمی برگههایی که زودبهزود از آنها استفاده میشود دارد.

 • کاور استاندارد: ماندگاری لازم برای نگهداری مدارک و برگههای مرجع

 • کاور کیسهای اقتصادی: کاورهای بسیار نازک برای نگهداری طولانی برگههای کممصرف

2. ماده اولیه کاور: از دیگر ویژگیهایی که برای انتخاب کاور باید به آن توجه کرد ماده اولیه بهکاررفته در تولید آن است.

دو مادهای که امروزه بیشترین کاربرد را در تولید کیسه پلاستیکی دارند پلیپروپیلن و وینل هستند. هردوی این موارد مزایای مختلفی دارند. ماده سومی که در آن به کار میرود مایلار یا پلیاستر که بسیار محکم و بدون اسید است اما به دلیل هزینه زیاد آن تنها در موارد و تولیدات خاص مورداستفاده قرار میگیرد.

 • کاور پلیپروپیلن: یکی از پرمصرفترین مدل کاور در بازار است. از ویژگیهای برجسته استفاده از این نوع کاور این است که هنگام استفاده از آن در درازمدت جوهر نوشتهها به کاور نمیچسبد و رد نوشته روی آن باقی نمیماند علاوه بر آن نازکتر و بادوامتر میباشد.

 • کاور وینیل: یکی از رایجترین انواع کاور میباشد و قبل از دسترسی به پلیپروپیلن شایعترین آنها نیز بود. کاور وینیل بهاندازه کاور پلیپروپیلن بادوام نیست اما چون ظاهر آن بهگونهای است که احساس سنگین بودن و بهطورکلی حس وزن داشتن را به بیننده القا میکند افراد بیشتری را به خود جذب میکند. به همین علت در رستورانها برای نگهداری و ماندگاری بیشتر منوها از این نوع کاور بهره میبرند.

3. براقیت و درخشندگی کاور: شفافیت کاور کاغذ نیز بستگی به جنس مواد سازنده و ضخامت آن دارد و ازنظر میزان درخشندگی به 3 دسته تقسیم میشوند که هرکدام مزایای خاص خودشان را دارند:

 • شفاف: برای محافظت از برگههایی که قصد دارید به نمایش گذاشته شود استفاده میشود، هر تولیدکنندهای نام خاصی را روی محصولات خود میگذارد، اما در حالت عادی و عمومی بانامهای شفاف، شفاف کریستالی، شفاف صیقلی یا براق شناخته میشوند.

 • مات: در این نوع کاور درخشندگی حذفشده و برای ساخت آن از ترکیب یک رزین خاص و با یک طرح برجسته برای جذب انعکاس نور و حذف درخشندگی استفاده میکنند.

این کاورها محافظی عالی برای نگهداری برگه و مدارک در شرایط با نور بسیار زیاد به شمار میروند.

بسیاری از تولیدکنندگان برای کاهش هزینهها و تولید محصولی مقرونبهصرفه اقدام به تولید این کاور میکنند.

 • نیمه شفاف: این نوع کاور همانند کاور مات میباشد با این تفاوت که از رزین مخصوصاً در تولید این محصول استفاده نمیشود و به همین علت قیمت کمتری نسبت به آنها نیز دارند. در کاورهای نیمه شفاف بخش زیاد از درخشندگی نیز حذفشده است.

4. نحوه قرار گرفتن کاغذ در داخل کاور: از محبوبترین مدلهای قرار دادن کاغذ در کاور، قرار گرفتن از بالا میباشد اما بسیاری از برگهها هستند که برای نگهداری احتیاج به نوع خاصی از کاورها دارند که نسبت به شیوه سنتی یا مرسوم آن تفاوت دارد.

 • قرار گرفتن کاغذ از بالا: در این نوع کاور کاغذ از بالا داخل کاور قرار میگیرد و برای حفاظت عالی و سهولت استفاده سمت پایین، چپ و راست آن بسته است.

سمت راست این کاور یک ایندکس با تعداد مشخصی پانچ قرار دارد که برای نگهداری این کاورها در پوشه، زونکن و یا کلاسور کاربرد دارد. این ایندکس برای آن کاربرد دارد که دیگر نیازی به پانچ کردن اسناد و برگهها نباشد.

 • قرار گرفتن کاغذ از کنار: در این مدل قسمتی که کاغذ داخل آن قرار میگیرد، از لبه داخلی باز میشود یعنی از کنار ایندکس و محل اتصال به حلقه. این کاور باعث میشود که محتویاتی که داخل آن قرار میدهید سقوط نکند و از بالا باز میشوند و نیازی به سوراخ کردن اسناد و برگههای شما نیست.

 • قرار گرفتن کاغذ از مرکز: از این نوع کاور معمولاً برای نگهداری صفحات پانوراما استفاده میشود و کمتر رایج است.

این کاور از 4 طرف بسته است و برگهها از شکافی که وسط صفحه ایجادشدهاند وارد آن میشوند.

این پوشهی پلاستیکی همچون سایر کاورهای دیگر از بیرون ریختن و سقوط مدارک در امان نگه میدارد و برای بایگانی نیازی به پانچ شدن ندارد.

5. سایز کاور:

اندازه استاندارد اسناد بینالمللی اغلب سایز A4 یا 210*297 میلیمتر است که معمولاً در کاورهایی با 11 پانچ نگهداری میشوند. از دیگر اندازههای محبوب و پراستفاده در اسناد بینالمللی سایز A5 است که برای نگهداری این سایز از اسناد پوشههای کیسهای A5 استفاده میشود. این کاورها بهراحتی قابل بایگانی هستند.

بهطورکلی سایزهای استاندارد کاور برگه A3، A4،A5 میباشد که رایجترین سایز آن کاغذ A4 میباشد.

6. مواد افزودنی مفید: علاوه بر موادی چون پلیپروپیلن و وینیل مواد اضافه دیگری را هم به بعضی کاور ها اضافه میکنند.

 • پوشه کیسهای بازیافت شده: این کاورها از 70% محتوای بازیافت شده تولیدشدهاند و برای کسانی که دوستدار محیطزیست و حفظ آن هستند مناسب است.

 • پوشه کیسهای زیستمحیطی: از پلیپروپیلن بدون اسید ساختهشده و شامل مواد افزودنی اضافی است.آزمایشها نشان داده است این محصول دو تا پنج سال بعد از دفن زبالههای بیهوازی از بین میروند.

 • پوشه کیسهای ضد میکروب: این کاور دارای یک ماده افزودنی خاص است که باعث جلوگیری از رشد باکتریها، مخمرها، قالبها و قارچها میشود.

این نوع کاورها برای برگهها و مدارک پرکاربردی که توسط افراد مختلف بسیاری مورداستفاده قرار میگیرند مناسب است.

7. ازنظر مرغوبیت:

 • یک کاور باید خاصیت ضد اسیدی داشته باشد تا بعد از مدتها بدون انجام واکنش شیمیایی از اسناد محافظت کند.
 • حالت چسبندگی نداشته باشد زیرا چسبندگی کاور باعث فرسودگی و رنگپریدگی برگهها میشود.
 • مرغوب و بادوام باشد و بهسادگی پاره نشود زیرا پاره شدن کاور اتفاقی است که بهراحتی به اسناد و مدارک آسیب میزند.

جمعبندی:

امیدواریم مطلب ارائهشده مفید واقعشده و توانسته باشیم شمارا برای خرید این محصول بهخوبی راهنمایی کرده باشیم تا برگهها و اسنادی که دارای اهمیت است و قصد دارید بایگانی کنید برایتان مدتها سالم بماند. شما میتوانید کاور موردنظر خود را از فروشگاه اینترنتی اچسون شاپ تهیه و خریداری کنید.

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان