• وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
  • محبوب ترین

راهنمای خرید کابل شبکه

کابل شبکه چیست؟

برای ارسال اطلاعات تحت شبکه از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر ابتدا باید مراحلی چون کدگذاری اطلاعات، دستهبندی سپس مشخص شدن مبدأ و مقصد اطلاعات انجام شود تا درنهایت به یک داده قابل انتقال تبدیل بشود و از طریق انواع شبکه منتقل شود.

کابل شبکه رابط بین دستگاهها در شبکه میباشد و فقط میتواند جریان و ولتاژ الکتریکی را منتقل کند و تنها اطلاعات را ردوبدل میکند و دخالتی در اصل و چیستی اطلاعات ندارد.

چگونگی انتقال داده توسط کابل شبکه:

در کابل شبکه، انتقال داده به دو روش انتقال با 4 سیم یا با 8 سیم انجام میشود:

درروش انتقال با 4 سیم، از 2 سیم برای ارسال داده و از 2 سیم دیگر برای دریافت داده استفاده میشود. زوج سیم ارسال داده را با حرف TX و زوج سیم دریافت داده را با حرف RX نشان میدهند.

R مخفف Receive به معنای دریافت و حرف T مخفف Transmission به معنای انتقال میباشد و حرف X هم مفهوم Cross را میرساند.

در این مدل پهنای باند تا 100 مگابیت در ثانیه پشتیبانی میشود.

 درروش انتقال با 8 سیم، از 4 سیم برای دریافت و از 4 سیم برای ارسال داده استفاده میشود. پهنای باند در این روش 1000 مگابیت در ثانیه به بالا میباشد.

بهعنوان مثال در کابل شبکه CAT5 از 4 سیم استفاده میشود. سیمهای 1 و 2 برای دریافت اطلاعات و سیمهای 3 و 6 برای ارسال و باقی سیمها بلااستفاده میمانند. از میان زوج سیمها یکی از سیمها مثبت و دیگری منفی سیگنال را ارسال و دریافت میکنند یعنی یک +RX داریم و یک –RX که مقادیرشان با یکدیگر برابر است.

اما در روش انتقال با 8 سیم، تمام سیمهای موجود قابلیت دوطرفه دارند به عبارتی هم میتوانند گیرنده باشند و هم بهعنوان فرستنده عمل کنند.

انواع کابل شبکه:

در شبکههای محلی (LAN) بهطورکلی 4 دسته کابل شبکه وجود دارد:

1. کابل فیبر نوری (Fiber Optic):

کابلهای فیبر نوری نیز غالباً در شبکههای پرسرعت استفاده میشود و گرانقیمت هستند بهاینعلت که اطلاعات در این کابلها با سرعت نور جابهجا میشود، نور از یک سر این رشته واردشده و از سر دیگر آن خارج میشود. ساختار این کابلها بهگونهای میباشد که از یکرشته باریک و بلند شفاف مانند شیشه و پلاستیک در آنها بهکاربرده میشود، بسیار حساس میباشند و با کوچکترین ضربه یا شکستگی دچار افت سرعت و قطعی شبکه میشوند.

2. کابل کواکسیال یا کابلهای هممحور (Coaxial):

امروزه از این کابلها کمتر استفاده میشود و یا اصلاً استفاده نمیشود زیرا باید هزینهی بسیاری را برای خرید و نصبشان صرف کرد، نسبت به کابلهای دیگر شبکه سختتر نصب میشوند، پشتیبانی نکردن دستگاهها از این کابلها چون درگاه مناسب با آنها را ندارند و افت سیگنال در فاصلههای طولانی باعث عدم استفاده از این کابلها شده است.

3. کابل زوج به هم تابیده مسی (Twisted Pairs):

رایجترین نوع کابلهای شبکه برای اتصال کامپیوترها به یکدیگر و یا دستگاههای شبکه به روترها و سوئیچها میباشد، معمولا در خانههای ما یافت میشوند و روزانه با آنها سروکار داریم.

دلیل نامگذاری این کابلها به زوج به هم تابیده به این علت است که این کابلها از چند سیم بههم بافته شده یا زوج سیم تابیدهشده یا به عبارتی به یکدیگر بافته شده تشکیل میشوند.

سوکتی که در این کابل به کاربرده شده است Rj45 نام دارد و بر اساس تعداد سیمهای داخل هر کابل میزان تابیدگی سیمها و استفاده از روکشهای مختلف بهکاررفته در آنها تقسیمبندی میشوند. غالباً این کابلها از جنس مس بوده و به کابلهای مسی نیز معروف میباشند.

انواع کابل زوج به هم تابیده:

 1. زوج به هم تابیده بدون روکش (UTP)
Unshielded Twisted Pair (UTP): از این کابل در شبکههای گوناگون استفاده میشود. در کابل UTP هر 8 سیم بهصورت جداگانه با مواد عایق پوشیده شدهاند و هر دو جفت سیم به دور یکدیگر پیچخوردهاند.

این کابل نصب بسیار آسانی دارد و هزینهی آن ارزانتر از سایر رسانههای شبکه میباشد اما نسبت به دیگر رسانهها بیشتر دارای نویز الکتریکی و تداخل است.

2. زوج به هم تابیده روکشدار (STP)
Shielded Twisted Pair (STP): در این نوع کابل هر زوج از سیمها در فویل فلزی پیچیده شده سپس چهار زوج سیم بهطورکلی با فویل یا فلز به هم تابیده پوشانده شدهاند.

کابلهای STP نسبت به کابلهای UTP از تداخلات، بهتر جلوگیری میکند اما گران است و نصبش مشکل است.

3. زوج به هم تابیده فویل دار (FTP)

Foiled Twisted Pairs (FTP): در این کابلها به جای شیلد، فویل آلومینیومی بهکاربرده شده است.
4. (SFTP)
Shielded Foiled Twisted Pairs (SFTP): در این نوع کابل هم از شیلد و هم از فویل برای دور سیمها استفادهشده است.
5. (SSTP)
Shielded Shielded Twisted Pairs (SSTP): از دو سری شیلد برای پیچیدن دور زوج سیمها در این کابل بهکاربرده شده است.

دستهبندی کابل شبکه:

کابل شبکه را بر اساس پهنای باند، سرعت و خصوصیات الکتریکی به دستههای مختلفی تقسیمبندی میکنند.

پرکاربردترین کابلهای شبکه UTP موجود در بازار موارد زیر میباشند:

1.  کابل شبکه Cat1: برای ارتباطات تلفن استفاده میشود و به دلیل کاهش سرعت و کیفیت ترافیکی برای انتقال دادهها مناسب نیست.

2. کابل شبکه Cat2: توانایی انتقال داده تا 4 مگابیت بر ثانیه را دارد.

3. کابل شبکه:Cat3: توانایی انتقال داده تا 10 مگابیت بر ثانیه را دارد.

4. کابل شبکه Cat4: در شبکههای Token Ring استفاده میشود و توانایی انتقال داده تا 16 مگابیت بر ثانیه را دارد.

5. کابل شبکه Cat5: توانایی انتقال داده تا 100 مگابیت بر ثانیه را دارد.

6. کابل شبکه Cat5e: توانایی انتقال داده تا 1000 مگابیت بر ثانیه را دارد.

7. کابل شبکه:Cat6: توانایی ارائه سرعت 10 گیگابایت بر ثانیه را تا فاصله 50 متری دارد اما بعد آن دچار افت سرعت میشود.

8. کابل شبکه Cat6a: توانایی ارائه سرعت 10 گیگا بیت بر ثانیه را تا فاصله 100 متری دارد.

9. کابل شبکه Cat7: از این کابل برای سرعتهای بسیار بالا استفاده میشود.

Cat مخفف شده کلمه Category است که به معنای دستهبندی هست.

برای مثال وقتی گفته میشود Cat5 به این معنا میباشد که کابل شبکه از دسته پنجم میباشد. تفاوت دستهبندیها بر اساس پهنای باند و نویز پذیری خلاصه میشود.

تقسیمبندی کابلهای شبکه ازلحاظ محیط نصب:

  • کابل شبکه داخل ساختمان (Indoor):

این نوع کابلها براثر عوامل محیطی همچون سرما، گرما، آب، گردوغبار، نور خورشید، ضربه و ... آسیب میبیند و باگذشت زمان فرسوده و بلااستفاده میشود.

  • کابل شبکه فضای باز (Out Door):

این کابلها دارای روکش اضافی جهت حفاظت بوده، این روکشها دارای لایههایی میباشند که سبب جلوگیری از آسیبدیدگی میشود.

رنگبندی سیمهای موجود در کابل شبکه:

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان